1. Intelektinės nuosavybės teisės

1.1 Visos intelektinės teisės į "CESSIO" svetainėje esančią tekstinę, grafinę informaciją ir programinę įrangą priklauso "CESSIO" , jeigu nenurodoma kitaip.
1.2 Autorinės teisės į „CESSIO“ svetainėje pateikiamą informaciją priklauso fiziniams bei juridiniams asmenims, kurie yra nurodyti „CESSIO“ svetainėje šalia tekstinės ir grafinės informacijos.
1.3 Griežtai draudžiama be administratoriaus leidimo naudoti ar platinti „CESSIO“ svetainėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose bei žiniasklaidos priemonėse.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1 Visa „CESSIO“ svetainėje esanti informacija, susijusi su asmens duomenimis, yra tvarkoma vadovaujantis "CESSIO" “privatumo“ sąlygomis. 3. Atsakomybė
3.1 Administracija stengiasi užtikrinti gerą "CESSIO" administravimo paslaugų kokybę, tačiau negarantuoja šių paslaugų nepertraukiamumo, kuris gali sutrikti dėl gedimų trečiosioms šalims priklausančiose sistemose, nuo kurių darbo tiesiogiai priklauso ir "CESSIO" svetainės funkcionavimas.
3.2 Mes neatsakome už „CESSIO“ svetainėje pateiktos informacijos, ar trečiosios šalies atsiųstos informacijos turinį bei jo nekontroliuojame ir jokiu kitu būdu nedarome jam įtakos.
3.3 Atvejais, kai „CESSIO“ svetainėje yra nuorodos į trečiųjų asmenų, įstaigų, organizacijų ar pan. ir t.t. tinklalapius, neatsakome už juose pateiktos informacijos turinį ar veiklą.
3.4 Mes neatsakome už žalą, atsiradusią dėl Jūsų neteisingai pateiktos informacijos apie save /ar dėl kitokio informacijos teikimo sąlygų pažeidimo. Jūs privalote imtis visų reikalingų priemonių, savo asmeninio kompiuterio saugumui užtikrinti ir pats atsakote už savo asmeninio kompiuterio apsaugą nuo virusų.
3.5. Neatsakome už Jūsų patirtus nuostolius ir / (ar) išlaidas, susijusias su paslaugos teikimo kokybe, mūsų veiklai sutrikus dėl Force-Majeure aplinkybių.
3.6 Vartotojas savarankiškai atsako dėl visų atliktų veiksmų, „CESSIO“ svetainėje tinklalapyje

5. Pranešimai

5.1 Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su "CESSIO" tinklalapiu, informuokite apie tai "CESSIO" svetainės administraciją.
5.2 Visa informacija susijusi su "CESSIO" svetainės naudojimo sąlygomis pateikiama interneto svetainėje „CESSIO“ svetainėje

6. Taisyklių keitimas

6.1 Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias taisykles pranešdami apie tai „CESSIO“ svetainėje ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu.

7. Taisyklių galiojimas

7.1 Šios taisyklės galioja nuo Jūsų apsilankymo "„CESSIO“ svetainėje" momento ir galioja visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Mūsų paslaugomis.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1 Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.2 Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

 

 Pristatymas
Pristatymo sąlygos

 Kainos
nurodytos su 21% PVM

 Dirbame
I - V 8:00 - 17:00